Dược liệu: Bổ thận thang

Thành phần

·          

·         Đỗ trọng                           4g

·         Hồi hương                        4g

·         Phá cố chỉ                        4g

·         Đương quy                       4g

·         Huyền hồ sách                  4g

·         Tri mẫu                             4g

·         Hoàng bá                          4g

·         Ngưu tất                           4g

Dạng bào chế: Dạng thuốc sắc

Chỉ định: Trị thắt (eo) lưng đau.

Liều dùng: Sắc uống.