Dược liệu: Tư âm bổ tủy đơn

Tư âm bổ tủy đơn( Y thuần thặng nghĩa)

·         Bạch truật                                  4g

·         Kim mao                                    4g

·         Sinh địa                                    20g

·         Cảu tích                                   12g

·         Cẩu tích                                     6g

·         Tri mẫu                                      4g

·         Đẳng sâm                                16g

·         Ngưu tất                               8g

·         Tục đoạn                              8g

·         Đương quy                           8g

·         Phục linh                              8g

·         Xương ống chân cọp            6g

·         Hoàng bá                             4g

·         Quất bì                               32g

Bào chế : Dạng thuốc sắc.

Chỉ điịnh: Trị xuong mềm yếu, lưng và cột sống không xoay trở được.

Liều dùng: Tán bột , thêm tủy sống lợn 1 bộ hòa chung sẵcuống.